โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1086101001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน(วว/ดด/ปปปป)รหัสผ่าน หมายถึง วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 7 กันยายน 2545 รหัสผ่าน คือ 07/09/2545
ปรับปรุงข้อมูล 12/08/2558
[12243/20082]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]