โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1086101001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน(วว/ดด/ปปปป)รหัสผ่าน หมายถึง วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 7 กันยายน 2545 รหัสผ่าน คือ 07/09/2545
ปรับปรุงข้อมูล 21/05/2559
[12678/18826]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]